Adam Jaskot Fotografia »

Publikacja wizerunku

Drogi Gościu!

Przychodząc na dzisiejszą uroczystość, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym wizerunku utrwalonego na fotografiach. Zgoda obejmuje również publikację wizerunku w materiałach prezentujących twórczość fotografa, w tym w szczególności w materiałach drukowanych, publikowanych na stronie internetowej, fanpage na facebook.com i Instagram oraz portalach internetowych i konkursach związanych z fotografią ślubną.


Kto
przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Adam Jaskot Fotografia, z siedzibą: ul. Holownicza 9, 27‑600 Sandomierz, NIP 864-180-70-02, tel 663-714-917, adres e-mail: [email protected]

W jakim celu przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu utrwalenia na fotografii uroczystości, a także udostępnienia fotografii osobom zainteresowanym. Ponadto przetwarzane będą w celu publikacji, utrwalenia oraz rozpowszechnienia w jakiejkolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku wizerunku, w celach promocyjnych i marketingowych oraz w celach księgowo-archiwalnych.

Odbiorcy danych

Celem świadczenia usług o najwyższej jakości, dane osobowe mogą być powierzane podmiotom trzecim przetwarzającym je na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i systemów informatycznych, laboratoriom, drukarniom.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych oraz ich poprawiania,
  • usunięcia danych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania ogranicza możliwość realizacji reportażu – wykonania fotografii uwieczniających uroczystość i potencjalnie obniża jakość ich wykonania.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.